Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

Et godt forældresamarbejde vil altid være vores primære udgangspunkt, og det kræver opmærksomhed fra personalet - både mundtligt og skriftligt.

Vi ved fra forskningen og den pædagogiske hverdag, at et tillidsfuldt, ærligt og konstruktivt samarbejde mellem os og jer forældre, har afgørende betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Derfor vil det altid være vores primære udgangspunkt i kontakten med jer forældre.

Vi ønsker at skabe en god stemning, åbne op for dialog, bytte billeder rent sprogligt og samtidig skabe rum til konstruktiv kritik. Således at vi alle kan være medvirkende til, at Eventyrhuset er et udviklende og positivt sted at være for både børn og voksne.

For at skabe rammerne for det gode forældresamarbejde, kræver det, at vi som personale har et fælles værdigrundlag.

Eventyrhusets værdigrundlag og det er:

 • Gensidig respekt
 • Dialog
 • Åbenhed og ærlighed
 • Tæt samarbejde
 • Højt informationsniveau

Samtidig kan I forvente af os:

 • At vi hilser på jer hver dag.
 • At vi er opmærksomme på jeres barns trivsel
 • At vi er fagligt kompetente
 • At vi rådgiver i pædagogiske forhold
 • At vi sætter mål og rammer for det pædagogiske arbejde
 • At vi er respektfulde overfor det enkelte barn og familie
 • At vi spørger ind til personlige forhold, der kan have betydning for barnets trivsel

Men et godt forældresamarbejde går begge veje og -

Derfor forventer vi af jer, at:

 • I som forældre er engageret, lyttende og opmærksomme på det, personalet åbner op for i en fælles dialog
 • At I holder jer orienteret om dagligdagen i institutionen
 • At I overholder de fælles aftaler vi har i huset
 • At I kommer til os, hvis I har noget på hjertet - både positivt og negativt.

Grobunden for et godt forældresamarbejde kommer i den daglige kontakt, og derfor bestræber vi os på at have tid til jer alle, når I bringer og henter jeres barn. Udveksling af nyttige, forklarende eller morsomme oplevelser, som er sket i løbet af dagen, er utrolig vigtige.

Hvis I oplever, at der i dagligdagen ikke er tid nok til problemstillinger, som I er optaget af, så er der altid plads til at aftale en tid til en samtale med pædagogerne på stuen.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg