Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

I Eventyrhuset har vi fokus på de seks læreplanstemaer i både leg, aktiviteter og hverdagsrutiner, som for eksempel spisning, borddækning, af- og påklædning samt bleskift, håndvask, med videre.

Ja, kort sagt i alt hvad vi laver med børnene.

Overordnet arbejder vi ud fra vores "Sprogkalender", og i denne er der særligt fokus på sprog, men i høj grad også på, at vi kommer omkring de 6 læreplanstemaer.
Sprogkalenderen er en oversigt over vores temaer for et helt år ad gangen. Sprogkalenderen indeholder også inspiration til temaerne.

Året er delt op i 4 overordnede temaer af 13 ugers varighed.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg